Avís Legal

HOTEL COLÓN, S.A. és la societat titular d’aquesta Web. Excepte indicació expressa en contra, la titularitat de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts li corresponen a aquesta.
Per donar compliment a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació comuniquem les següents dades:
  • HOTEL COLÓN, S.A.
  • CIF: A-08010043
  • Domicili: Avda. Catedral, 7, 08002, Barcelona.
  • Telf: +34 93 301 14 04
  • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 680, foli 103, fulla número 2147, inscripció 9

Termes d’ús

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda a la present Web per les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directa o indirectament cap mena d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés. L’usuari tindrà dret a l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida a aquesta, si bé HOTEL COLÓN es reserva el dret a restringir l’accés a determinades seccions i serveis del portal. És intenció d’HOTEL COLÓN oferir en tot moment una informació veraç i actualitzada. Així i tot, aquesta informació pot contenir incorreccions tipogràfiques o inclús tècniques i HOTEL COLÓN no es responsabilitza d’idoneïtat de la informació continguda a la Web.

Enllaços (Links)

Aquesta Web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines Web de tercers, amb contingut que pot variar, de manera ràpida, per les característiques pròpies d’Internet. Per això, HOTEL COLÓN no es fa responsable de les informacions, serveis i contingut en general d’aquestes pàgines Web de tercers. Qualsevol pàgina externa a la qual s’accedeixi des de la pàgina d’HOTEL COLÓN és independent i HOTEL COLÓN no té cap control del contingut d’aquesta pàgina. A més, un enllaç amb qualsevol altra pàgina que no sigui d’HOTEL COLÓN no implica que aquesta recolzi o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús. En el cas que HOTEL COLÓN tingués coneixement efectiu de què l’activitat o la informació a la qual remetre aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent a la brevetat més gran possible.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, texts, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts a la present pàgina web), són propietat d’HOTEL COLÓN. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional. Sense la prèvia autorització escrita de manera expressa d’HOTEL COLÓN, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la vista de la pàgina i l’ús dels serveis oferts. L’accés als serveis subministrats no suposa per part d’HOTEL COLÓN renúncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars dels drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat dels continguts, sempre que aquest dret, s’exerceixi segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per informació personal de l’usuari. La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina, correspondrà exclusivament a l’usuari.

Ètica i responsabilitat de l’usuari de la pàgina Web corporativa:

HOTEL COLÓN no serà en cap cas, responsable de l’ús de la Web Corporativa que realitzi l’usuari. L’usuari s’abstindrà de portar a la fi qualsevol conducta en l’ús de la Web corporativa o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial d’HOTEL COLÓN o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat i deixarà en tot cas indemne a HOTEL COLÓN davant qualsevol reclamació judicial o extrajudicial, que es presenti davant d’aquesta a conseqüència d’aquest ús. L’usuari s’abstindrà de portar a fets per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a HOTEL COLÓN, així com la introducció o difusió a la Xarxa programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol mena d’alteració a la Xarxa, al sistema o als equips de tercers.

Llei aplicable - Jurisdicció

La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc Web es regirà per la legislació espanyola, sent exclusivament els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.