Política de privacitat

Confidencialitat y Protecció de Dades de Caràcter Personal

La informació rebuda per HOTEL COLÓN mitjançant la present pàgina Web, serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.
A efectes del previst a l’article 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de dades de Caràcter Personal, HOTEL COLÓN informa l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d’aquesta pàgina Web, són incorporades a un fitxer de titularitat de la mateixa amb la finalitat de desenvolupar adequadament les sol·licituds dels usuaris.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

S’informa a l’usuari que pugui exercir en tot moment dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei a través de qualsevol mitja que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la seva sol·licitud, amb nom i cognoms de l’interessat, fotocòpia del seu DNI o altre document vàlid que l’identifiqui, i en el seu cas, de la persona que li representi, o instruments electrònics equivalents; així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació. La utilització de firma electrònica identificativa, l’eximeix de la presentació de la fotocòpia del DNI o document equivalent. Direcció postal: Avda. Catedral, 7, 08002, Barcelona Direcció e-mail: [email protected].

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades.

HOTEL COLÓN declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Real Decreto 1720/2007 de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robament de les dades facilitades pels usuaris sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.